Бұл курстар жиыны – XXI ғасырдың ең қажетті дағдылары мен білімдерді үйретуді көздейді.
Курстардың алуан түрлілігі болашақ мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.

КУРСТАР

Бұл бағдарлама 3D басып шығару және 3D модельдеу бағдарламаларымен жұмыс жасау сияқты жаңа құралдарды, жаңа технологияларды қолдана отырып оқытудың жаңа тиімді әдістерін қолдануға бағытталған. Бағдарламаны іске асыру барысында оқытудың озық технологиялары қолданылады. 3D принтинг (басып шығару) – қазіргі әлемдегі бағдарлаудың ең қажетті дағдыларының бірі. Осы бағдарламаны игерген мұғалімдер интерактивті сабақтар құруда және оқушылардың идеяларын жүзеге асыруда жаңа технологияларды шебер қолдана алады.

Бағдарламаның мақсаттары:

  • 3D басып шығарумен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын меңгеру. Бұл технологияның адамдардың өміріне әсерін бағалау.
  • 3D модельдеу негіздерін үйрету және қолдану.
  • 3D принтерінің бөлшектерін және 3D принтерімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын білу.
  • Басып шығарылған өнімдермен жұмыс істеу дағдыларын игеру (дайын өнім моделін өңдеу).
  • 3D басып шығаруды өмірдің түрлі салаларында қолдануды игеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер қабатты өндіріс технологиясын қолдана алады.
  • Мұғалімдер 3D принтердің дәстүрлі тәсілдерден артықшылықтарын қолдана алады.
  • Мұғалімдер 3D модельдерді өз бетімен қалай салуды және басып шығаруды үйренеді.
  • Мұғалімдер 3D модельдерінің онлайн қорларын игереді.
  • 3D модельдеуді меңгергеннен кейін мұғалімдер кез-келген материалдан өндіре алады.
  • Мұғалімдер 3D модельдерін қалай дұрыс және тиімді жасауды үйренеді.
  • Мұғалімдер 3D бағдарламаларын қолдана алады.
  • Мұғалімдер 3D шешімдерін сабаққа және күнделікті өмірге қалай қолдануға болатынын біледі.

Бұл оқу құралы оқытушыларға, мұғалімдерге, сонымен қатар оқу орталықтарына арналған. Жыл бойына толыққанды оқу процесін оңай ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл нұсқаулық мамандар үшін де, жаңадан келген мұғалімдер үшін де қызықты болады.

Бағдарламаның міндеттері:

  • жаратылыстану-математикалық (физика, информатика, математика, технология) пәндерін оқуға деген ынтаны арттыру.
  • сыныпта Ардуиноны оқыту және қолдану.
  • механиканың негізгі қағидаларымен танысу.
  • Arduino сенсорларымен жұмыс істеу дағдыларын игеру.
  • Arduino-мен жұмыс істеуге арналған құралдарды меңгеру.
  • С бағдарламалау тілінде бағдарламалау дағдысын жетілдіру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер Arduino есептеу платформасының аппараттық архитектурасымен таныс.
  • Мұғалімдер негізгі электрондық компоненттермен жұмыс істей алады: сандық және аналогтық сенсорлар, қозғалтқыштар, көрсеткіштер.
  • Мұғалімдер алгоритмдер құру, C ++ мәтіндік тілінде Arduino үшін бағдарламалау дағдыларын игереді.
  • Мұғалімдер Arduino үшін қарапайым үлгілер мен құрылымдар жасауды үйренеді.

Бұл бағдарлама ұшқышсыз ұшақтарды, олардың дизайнын, механикасын, ұшуды басқару техникасын және аэрофото түсірумен таныстыруға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • механикамен жұмыс істеудің және квадрокоптерлерді басқарудың негізгі қағидаларын игеру.
  • виртуалды тренажерлерді ұшудың барлық түрлерін тәжірибеде үйрету және қолдану, соның ішінде ұшудың экстремалды түрлері.
  • Ұшқышсыз ұшу аппаратын қолдану салаларын игеру.
  • Ұшқышсыз ұшу аппаратын басқару дағдыларын игеру.
  • Аэрофотосуреттерді меңгеру.
  • Дрондарда адамдар тобын синхронды түрде жұмыс істеуге үйрету.

Күтілетін нәтижелер:

  • Курсқа қатысушылар квадрокоптерді тиімді басқара алады.
  • Қатысушылар ағымдағы және ықтимал қолдану аяларын біледі.
  • Қатысушылар квадрокоптерді жинап, бөлшектей алады.
  • Қатысушылар ұшқышсыз ұшу аппараттарына қатысты заңнаманы біледі.
  • Қатысушылар виртуалды тренажерларды қолдануды үйренеді.
  • Қатысушылар аэрофотосуреттің негіздерін біледі.
  • Қатысушылар бейнені редакциялау негіздерін біледі.
  • Қатысушылар ұшқышсыз ұшу аппараттарында орындау үшін топтарда бірге жұмыс істей алады.

Бұл бағдарлама қазіргі заманғы Жасанды интеллект технологиясын және үлкен деректерді зерттеуге бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • жасанды интеллекттің негізгі қағидаларын игеру.
  • жасанды интеллектті енгізудің қоғамға әсерін бағалау.
  • нейрондық желілердің математикалық аппараттарының негіздерін меңгеру.
  • үлкен деректердің қоғамға және жеке адамға әсерін игеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер заманауи технологияның беталысын білетін болады.
  • Мұғалімдер өздерінің тақырыптарын түсіндіру үшін жасанды интеллект негізіндегі интерактивті симуляторларды қолдана алады.
  • Мұғалімдер нейрондық желіні Excel және Python-да өз бетінше құруды үйренеді.
  • Мұғалімдер үлкен деректердің оң және теріс әсерлерін үйренеді.
  • Мұғалімдер жасанды интеллект қауіптері туралы түсінік бере алады.

Бұл бағдарлама интерактивті ақпараттық ресурстар мен заманауи бағдарламалау технологияларын қолдана отырып, ақпараттық технологияларды блокчейнде оқытудың құралдары мен тиімді әдістерін қолдануға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • blockchain технологиясымен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын меңгеру.
  • электрондық қолтаңбалармен және шифрлау кілттерімен жұмыс істеуді меңгеру.
  • blockchain технологиясын дамыту логикасын және оның өзектілігін түсіну.
  • блоктарды құру және растаудың негізгі тетіктерін игеру.
  • blockchain технологиясының жұмысын көрсетуге үйрету.
  • бөлінген компьютерлік жүйелерге қол жетімділік үшін blockchain әмиянын құруды үйрету.
  • ақпараттық тапсырмаларды шешу үшін blockchain технологиясын қолдануды игеру.
  • ақылды келісімшарттар жасаудың негізгі дағдылары мен алгоритмдерін игеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер blockchain технологиясының жұмыс қағидасын анық және оңай түсіндіре алады.
  • Мұғалімдер ғаламтор қорлары мен алгоритмдерді визуалды блокчейн тізбегін құру үшін қолдана алады.
  • Мұғалімдер таратылған жүйелерге қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін blockchain әмияндарын жасай алады.
  • Мұғалімдер цифрлық қолтаңбаларды шифрлау алгоритмдерімен жұмыс істеу және ақпараттық блоктарды аутентификациялау негіздерін меңгереді.
  • Мұғалімдер blockchain желісіне тәуелсіз қатысушылардың өзін-өзі ұйымдастыру бойынша практикалық жұмысты ұйымдастыра алады.
  • Оқытушылар практикалық тапсырмаларды тиімді құру үшін blockchain технологиясының көлемі мен шектеулерін түсінеді.
  • Мұғалімдер визуалды бағдарламалау ортасын қолдана отырып, ақылды келісімшарттар жасау негіздерін үйрете алады.
  • Мұғалімдер тең түйінді blockchain желісінде консенсусқа қол жеткізу үшін практикалық жұмысты ұйымдастыруды үйренеді.

Бұл бағдарлама интерактивті ақпараттық ресурстар мен заманауи бағдарламалау технологияларын қолдана отырып, IT-стартап негіздері үшін құралдарды және оқытудың тиімді әдістерін қолдануға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • IT-стартап идеяларын іздеудің негізгі қағидаларын игеру.
  • Стартаптың мақсатты аудиториясының сипаттамасын игеру.
  • Стартап пен бизнес моделін бастау стратегиясы игеру.
  • Бастапқы капиталды тартудың  негізгі әдістерін түсіну.
  • IT өнімінің технологиялық артықшылықтары мен сипаттамаларын білу.
  • ІТ-өнімді өткізу принциптері мен әдістерін меңгеру.
  • Клиенттерге қызмет және техникалық қолдау көрсету қағидаларын түсіну.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер IT өнімнің идеясы мен санатын анықтай алады.
  • Мұғалімдер IT өнімін қолданушылардың қажеттіліктерін дәл анықтай алады.
  • Мұғалімдер стартапты бастау стратегиясын дұрыс түсінеді.
  • Мұғалімдер ғаламторда ІТ-өнімді жылжытудың негізгі арналарымен және әдістерімен жұмыс жасауды меңгереді.
  • Мұғалімдер прототип құру бойынша практикалық жұмысты ұйымдастыра алады.
  • Мұғалімдер капиталды тарту үшін бизнес-жоспар мен бизнес-презентацияны қалай дайындауға болатындығын үйрете алады.
  • Мұғалімдер клиенттерге сапалы қызмет көрсету принциптерін түсінеді.
  • Мұғалімдер студенттерге сәтті стартап өнімінің қасиеттерін жеткізе алады.

Бұл бағдарлама Python бағдарламалау тілін заманауи технологияны қолдана отырып оқытудың жаңа тиімді әдістерін қолдануға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • Python бағдарламалау тілінде бағдарламалаудың негізгі принциптерін игеру. Бұл технологияның адамдардың өміріне әсерін бағалау.
  • Python бағдарламалау тілін оқыту және оқу бағдарламаларын іске асыру үшін қолдану.
  • Осы тілдегі әртүрлі кітапханаларды игеру.
  • Бағдарламалау тілінде математикалық есептерді шығару дағдыларын игеру.
  • Бағдарламалауды өмірдің әртүрлі салаларында қолдануды игеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер Python бағдарламалау тілін қолдана алады.
  • Мұғалімдер бағдарламаларды құру үшін әртүрлі кітапханаларды қолдана алады.
  • Мұғалімдер Python бағдарламалау негіздерін меңгереді.
  • Мұғалімдер бағдарламалауды қолдана алады.

Бұл бағдарлама веб-сайттарды құру үшін HTML және CSS технологияларын, заманауи технологияларды қолдана отырып оқытудың жаңа тиімді әдістерін қолдануға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • HTML және CSS-те веб-беттерді жасаудың негізгі қағидаларын меңгеру.
  • HTML және CSS-ті оқу бағдарламаларын жүзеге асыру үшін қолдану жәні ​​үйрету.
  • Веб-парақтармен жұмыс жасау үшін әртүрлі тегтерді игеру;
  • Веб-парақтарға CSS-ті қолдануды үйрету.

Күтілетін нәтижелер:

  • Веб-сайтты құру үшін мұғалімдер HTML және CSS-ті қолдана алады;
  • Мұғалімдер веб-сайттар құрудың әртүрлі тегтерін қолдана алады;
  • Мұғалімдер CSS негіздерін меңгереді;

Бұл бағдарлама  замануи бағдарламалау технологиялары мен жобалау және дизайн қолданып мобильдік қосымша жасауды үйретудің жаңа тиімді әдістері мен құралдарды қолдануға бағытталған. 

Бағдарламаның міндеттері:

  • JavaScript бағдарламалау тілінің негізгі принциптерін меңгеру.
  • React Native құралдарымен танысу және жұмыс.
  • Автоматты түрде құрастыру негіздерін меңгеру.
  • Дайын қосымшаларды бағалау үшін симуляторлармен жұмыс жасау дағдыларын игеру.
  • Жоба бойынша топтық жұмысты меңгеру.
  • AppStore және PlayMarket мобильді қосымшалар нарығында жобаны орналастыруды меңгеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер JavaScript бағдарламалау тілінің негізгі қағидаларын қолдана алады.
  • Мұғалімдер React Native пайдалану әдісін үйренеді.
  • Мұғалімдер әр түрлі мобильді құрылғыларда әзірленген қосымшаларды біріктіре алады.
  • Мұғалімдер дайын қосымшаларды жасаудың барысын көзбен бағалауды үйренеді.
  • Мұғалімдер мобильді өнімдерді жасау бойынша топтық практикалық жұмысты қалай жүргізу керектігін үйренеді.
  • Мұғалімдер AppStore және PlayMarket нарықтарына дайын мобильді жобаларды орналастыруды игеріп, көрсете алады.
  • Мұғалімдер мобильді қосымшалардың негізгі мақсаттарын игереді.

Бұл бағдарлама  замануи бағдарламалау технологиялары мен жобалау және дизайн қолданып мобильдік қосымша жасауды үйретудің жаңа тиімді әдістері мен құралдарды қолдануға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • Swift бағдарламалау тілімен жұмыс істеудің негізгі принциптерін меңгеру.
  • Xcode бағдарламасының құралдарымен танысу және жұмыс.
  • Автоматты түрде құрастыру негіздерін меңгеру.
  • Дайын қосымшаларды бағалау үшін симуляторлармен жұмыс жасау дағдыларын игеру.
  • iOS платформасындағы жоба бойынша топтық жұмысты меңгеру.
  • AppStore мобильді қосымшалар нарығында жобаны орналастыруды игеру.

Күтілетін нәтижелер:

  • Мұғалімдер Swift бағдарламалау тілімен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын қолдана алады.
  • Мұғалімдер Xcode қосымшаларын әзірлеуді үйренеді.
  • Мұғалімдер әр түрлі мобильді құрылғыларда әзірленген қосымшаларды біріктіре алады.
  • Мұғалімдер дайын қосымшаларды жасаудың барысын көзбен бағалауды үйренеді.
  • Мұғалімдер мобильді өнімдерді жасау бойынша топтық практикалық жұмысты қалай жүргізуді үйренеді.
  • Мұғалімдер AppStore нарығында дайын мобильді жобаларды орналастыруды игереді және көрсете алады.
  • Мұғалімдер мобильді қосымшалардың негізгі мақсаттарын игереді.

Бұл бағдарлама оқытудың тиімді құралдарын игеру арқылы кәсіби құзіреттілікті дамытуға бағытталған.

Бағдарламаның міндеттері:

  • Мұғалімдердің киберқауіпсіздік саласындағы құзыреттілігін арттыру.
  • Жасанды интеллект пен Blockchain негіздері туралы түсінік беру.
  • Google бұлтты қызметтерін пайдалануды үйрету.
  • Сыныпты басқаруға арналған мобильді қосымшаларды меңгеру.
  • Өзінің жеке мультимедиялық контентін құруды үйрету.

Күтілетін нәтижелер:

  • Киберқауіпсіздік дегеніміз не және жеке не кәсіби тұрғыдан не екенін біледі.
  • Интернеттегі қауіптердің, шабуылдардың және осалдықтардың кең таралған түрлерін оқып, өзін-өзі қорғауды үйренеді.
  • Жасанды интеллект пен Blockchain негізгі қағидаларын біледі.
  • Google бұлт қызметтерінің негіздерін біледі.
  • Өздерінің мультимедиялық контентін жасай алады.

IT Essentials курсы («Ақпараттық технологиялар негіздері») ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) саласындағы мамандардың өсіп келе жатқан сұранысын қанағаттандыру үшін қажет компьютерлік аппараттар мен бағдарламалық қамтамасыздандыру саласындағы негізгі білімдерді ұсынады.

Курс компьютерлік аппарат және бағдарламалық қамтамасыз етудің негіздері, сонымен қатар қауіпсіздік, желі және АКТ маманының міндеттері сияқты күрделі тақырыптарды қарастырады.

Осы бағдарлама бойынша оқуды аяқтағаннан кейін оқушылар компьютердің ішкі компоненттерін толықтай біледі, компьютерлік жүйелерді орнатуды, операциялық жүйелерді орнатуды және жүйелік құралдар мен диагностикалық бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып ақауларды жоюды үйренеді. Тәжірибелік-зертханалық сабақтар мен интерактивті оқу құралдары сыни ойлау және мәселелерді шешу дағдыларын дамытады.

Сіз келесі негізгі дағдылар мен білім аласыз:

  • Компьютерлер мен мобильді құрылғыларды орнату, баптау және ақаулықтарды жою.
  • Фишинг және спуфинг сияқты жалпы қауіптерді анықтау.
  • Физикалық аппараттар және Cisco Packet Tracer көмегімен сыни ойлау және мәселелерді шешу дағдыларын дамыту.
  • CompTIA A + Certification сертификаттауына дайындық.

Қазіргі өзара байланысты әлемде кибершабуылдарға барлығы ашық. Сіз киберқауіпсіздік саласында кәсіби мансап жасағыңыз келсе немесе ғаламтор пен әлеуметтік желілерді қауіпсіз пайдаланғыңыз келсе, осы кіріспе курсы сізге пайдалы болады. Курста киберқауіпсіздік мәселелері және киберқауіпсіздік кеңінен қарастырылған. Мысалы, сіз ғаламтордағы жеке деректерді қалай қорғауға болатындығын және бүгінгі таңда компаниялар, үкімет және білім беру мекемелерінде кездесетін проблемалар туралы түсінік ала аласыз. Алғышарттар жоқ.

Сіз келесі негізгі дағдылар мен білім аласыз:

  • Киберқауіпсіздік дегеніміз не және ол сізге қалай әсер ететіні туралы білесіз.
  • Ең жиі кездесетін қауіптер, шабуылдар мен осалдықтар туралы түсінік аласыз.
  • Компаниялардың шабуылдан қорғану жолдары туралы білесіз.
  • Еңбек нарығындағы соңғы үрдістерді тексеріп, киберқауіпсіздік сегменті неге өсіп келе жатқанын білесіз.

Заттар ғаламторы дағдысы бизнесті кез-келген салаға айналдыруға көмектеседі: өндірістен бастап жойылып бара жатқан түрлерді сақтауға дейін. Ғаламторға ғаламдық байланысудың кеңеюі және қосылған құрылғылардың көбеюімен шексіз мүмкіндіктер ашылуда. Елестетіп көріңіз, 2020 жылға қарай 26 миллиард адам, жүйелер және құрылғылар ғаламтор арқылы деректермен алмасады. Бұл мүмкін сценарийлердің бірі емес, дәл қазір бізге жақындап келе жатқан шындық. “Заттар ғаламторы” әлемді қалай өзгертетінін және осы жаңа әлемде жақсы жалақы алатын жұмыс табу үшін қандай дағдылар қажет екенін біле аласыз.

Сіз келесі негізгі дағдылар мен білім аласыз:

  • Қазіргі сандық түрлендірудің бұрын болмаған экономикалық мүмкіндіктері туралы білесіз.
  • “Заттар ғаламторы” операциялық және ақпараттық жүйелер арасындағы алшақтықты жоюға қалай көмектесетінін білесіз.
  • Стандартты бизнес-процестер түрлері қалай өзгертілетінін білесіз.
  • Заттар ғаламторы шешімдерін жасау кезінде ескерілетін қауіпсіздік мәселелерін зерттейсіз.

Курстың мақсаты мен міндеттері:

  • STEM өндірісі мен IT білім саласымен және олардың негізгі артықшылықтарымен таныстыру;
  • Инженерлік, бағдарламалау, робототехника, 3D модельдеу бағыттары бойынша оқу, өз білімдерін тәжірибеде қолдануға және оқушыларға өз білімдеріңізді көрсетуді үйрету;
  • тиімді оқу жоспарларын құруға және оларды әр түрлі формада қолдануға үйрету;
  • Курстың прототипін(модулін) және бір сабаққа арналған тапсырмалары бар материалдарды жасау.

Курстан күтілетін нәтижелер:

  • STEM және IT-білім саласымен танысып, олардың негізгі артықшылықтарын білу;
  • Инженерлік, бағдарламалау, робототехника, 3D модельдеу бағыттарын меңгеру және алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету және оқушыларға өз білімдерін көрсету.
  • тиімді оқу жоспарларын құрып, оларды әр түрлі формада қолдана алады;
  • өз сабақтарының прототипін (модулін) және тапсырмалары бар бір сабаққа арналған материалдарды жасай алады.